Polar Tugs AS tilbyr de fleste slepetjenester i hele Norge. Vi har siden 2002 drevet med maritime tjenester og har gradvis ekspandert vår flåte med båter og lektere. I dag har vi 40 dyktige ansatte som tilbyr kompetanse innen:

  • Slep av rør, merder, båter m.m
  • Sjøtransport med lekter: Steinmasser, moduler, flåter og annet flytende gods
  • Berging
  • Maritim anleggsdrift, persontransport